Verdigrunnlag

Vår virksomhet står på Kiwanis felles verdigrunnlag som er nedfelt i Kiwanis visjon og de seks grunnreglene.

Hovedprinsippet i vår utbredelse går på å ha Kiwanisklubber i flest mulig lokalsamfunn.

Mer om disse tingene finnes under de øvrige menypunktene på denne siden; «Visjoner» og «Idegrunnlag».