Vår visjon

Vi bygger et bedre samfunn for alle å leve i.

 

Dette er vår visjon, og på denne bygger vi strategi og målsetting – se Strategidokument-2013-2018