Styret

Club Oslo logo

Styret, adm.året 2019 – 2020

President    Lolita Hoyer
Past president    Stig N.Sandven Bjorstad
Sekretær     Knut Wethal
Kasserer     Øistein Klemp
Styremedlem   Sarah Mwamburi, Helge Bagøien, Rolf Bjørnstad

Hele administrasjonen med kommiteer og prosjektgrupper

Kiwanis Club Oslo 2019-20 opr.13.12.19