Nye klubber stiftet

Nye klubber stiftet:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kiwanis Club Drammen

Kiwanis Club Kolbtn
Kiwanis Club København
Kiwanis Club Ski
Kiwanis Club Moss
Kiwanis Club Karlstad
Kiwanis Club Fredrikstad
Kiwanis Club Bergen
KIwanis Club Lillestrøm
Kiwanis Club Horten
Kiwanis Club Halden
Kiwanis Club Oslo-Rosenborg
Kiwanis Club Trondheim
Kiwanis Club Grenland
Kiwanis Club Bærum
Kiwanis Club Oslo St Hallvard
Kiwanis Club Gjøvik
Kiwanis Club Elverum
Kiwanis Club Tampere
Kiwanis Club Helsinki
Kiwanis Club Turku
Dania-Fredriksund
Kiwanis Club Lillehammer
Kiwanis Club L’Alfas del Pi
sammen med Kiwanis Club Ås

10.11.1965

11.11.1965
17.05.1965
28.11.1966
29.11.1966
03.04.1966
25.04.1967
31.10.1987
07.11.1967
15.11.1967
20.12.1968
13.02.1968
09.11.1970
20.03.1972
12.06.1973
08.01.1974
26.05.1975
12.02.1980
20.09.1983
20.01.1984
10.06.1985
17.03.1987
30.09.1991
14.03.2002

Oppdatert: 1.10.2014