Medlemsskapet innebærer

Hva betyr det å være medlem i Kiwanis

Bakgrunn

Kiwanis består av klubber, og det er klubbene som er medlem av Kiwanis International. Det går ikke an å være frittstående medlem av Kiwanis.

For å bli godkjent klubb, med alle rettigheter, må klubbene i Kiwanis ha minst 15 medlemmer.

Klubbenes forpliktelser som medlem av Kiwanis er nedlagt i Kiwanis International Bylaws – «Kiwanisloven» om man vil. Den står over alle andre lover og bestemmelser i Kiwanis. Hver klubb har en egne klubblov – det er en lov basert på «Standard klubblover». Denne loven inneholder alt det som regulerer medlemskap og rettigheter.

Hvem kan bli medlemmer

Alle voksne mennesker (over 18 år) som er vel ansett i samfunnet kan bli medlemmer av en Kiwanisklubb. Dette skjer etter en invitasjon eller ved overføring fra en annen Kiwanisklubb etter flertallstemme i styret.

Medlemmenes plikter og rettigheter

Som medlem har du rett til å bære Kiwanis’ merke og andre symboler og du nyter alle klubbens rettigheter og privilegier, forutsatt at du oppfyller dine forpliktelser.

For å oppfylle sin forpliktelser må medlemmet betale alle kontingenter og avgifter som klubbloven omtaler, og ellers følge de andre reglene i klubbloven.

Klubbene skal ha minst et møte i måneden; noen har imidlertid mer enn det – dette er nedfelt i klubbloven. Innholdet på møtene bestemmes helt og holdent av klubben, og kan variere fra rene medlemsmøter, til foredrag, dugnader, prosjektarbeider, besøk ved andre foreninger og klubber eller institusjoner i samfunnet, både private og offentlige.

Det humanitære arbeidet foregår i komiteer eller definerte prosjekter. Det legges også stor vekt på klubbens indre sosiale liv.

Det er mange fordeler ved å være medlem av en klubb – et fellesskap med likesinnede, kameratskap og godt miljø, et godt sosialt nettverk og anledning til å hjelpe de som trenger støtte; i ditt lokalsamfunn og rundt omkring i verden.