Idegrunnlag

Kiwanis idegrunnlag er nedfelt i de 6 grunnreglene.

 

På disse sidene er selve Kiwanisideen, visjon, verdigrunnlag, motto og mål beskrevet.

Se de enkelte menypunktene.