Administrasjon

Club Oslo logo

Administrasjon, administrasjonsåret 2019-2020

President Lolita Hoyer
Past president Stig N.Sandven Bjorstad
Sekretær Knut Wethal
Kasserer Øistein Klemp