Administrasjon

Club Oslo logo

Administrasjon, administrasjonsåret 2018-2019

President                       Stig Bjorstad

Past president                Helge Bagøien

Kasserer                          Øistein Klemp

Sekretær                          Sverre Hauger