Klubbmøter og divisjonsmøter

Klubbmøter og divisjonsmøter frem til sommeren

Klubbmøte
Torsdag 23.03.2023 kl. 1830 Klubbmøte prosjekter Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 20.04.2023 kl. 1830 Klubbmøte klubbsaker Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 04.05.2023 kl. 1700 Klubbmøte og jazzkveld Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 01.06.2023 kl. 1830 Klubbmøte m foredrag v/Shahid Rasool på Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 15.06.2023 kl. 1700? Sesongavslutning før sommerferien.

Finnes også i kalender i høyre marg.