Klubbmøter og divisjonsmøter

Klubbmøter frem til årsskiftet 2022/23:

Torsdag 01.12.2022 kl 1630 klubbmøte og etterfølgende jazzkveld på Frogner senter, Schafteløkka.
Torsdag 15.12.2022 kl 1800 Julemøte Hiltonåsen, Bærum.

Klubbmøter og divisjonsmøter 2023;

Onsdag 11.01.2023 kl 1700(?) Juletrefest Skui.
Torsdag 26.01.2023 kl 1830 Klubbmøte Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 09.02.2023 kl 1830 Klubbmøte Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 23.02.2023 kl 1830 Klubbmøte Frogner Seniorsenter, Schafteløkka

Divisjonsmøte
Torsdag 02.03.2023 kl 1830 divisjonsrådsmøte Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.

Finnes også i kalender i høyre marg.