Kiwanis deltakelse i Torshovkorpset Oslo sitt 50-årsjubileum

Kiwanis Club Oslo har i mange år hatt god kontakt med Torshovkorpset, og det var med stor glede vi fikk invitasjon til 50-års jubileet deres.
Kiwanis Club Oslo ble opptatt av hva vi kunne hjelpe korpset med. Økonomisk støtte var naturlig. Arbeidet ble satt i gang, og en sjekk på kr. 50.000 ble et bra resultat.

Da også Kiwanis Norden ville gi det samme beløpet – ble det en bra sjekk.

Lars Hvardal og Terje Ulsrud, begge KC Oslo,overleverer sjekken på 100 000 kr

Det største arrangementet i forbindelse med jubileet, var konsert m.m. på Rådhuset i Oslo.
Det var planlagt at Kiwanis med 2 representanter, skulle overlevere sjekk på kr. 100.000 på festkonserten i Storsalen i Oslo Rådhus, lørdag 18. juni.

Imidlertid ble det Kiwanis Club Oslo sin president, Lars N. Hvardal som fikk æren av å si noen pene ord, og under stor jubel, overlevere sjekken på kr. 100.000 til Torshovkorpset.

Jeg takker for denne oppgaven som ble så godt mottatt.

Lars Hvardal
President KC Oslo 2021-2022

 

Et diplom følger også med.