Klubbmøter og divisjonsmøter fremover

Første klubbmøte etter sommeren blir 25.08.2022 kl 1830
Møtested: Scafteløkka.

Divisjonsmøter i resten av inneværende administrasjonsår, 2021-2022, blir forutsetningsvis som følger:
Torsdag 25.08.2022 kl 1930 på Frogner Seniorsenter., Schafteløkka.