Kiwanisnytt nr 1 2021-22

Julenummer

Her er det mye julestoff, men også mange andre saker og ting som har foregått rundt om.

Kiwanisnytt nr 1