Kiwanis Hundeførersamling 09.10.-10.10 2021

Kiwanis Hundeførersamling på Kongsberg

Kiwanisklubbene i Viken hadde også i år et felles påskeprosjekt. Klubbene ga da 200 000 kr i støtte til arbeidet som lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum av Norske Redningshunder (NRH) utfører. Pengene skal dekke deres utgifter til årlige hundeførersamlinger i fireårsperioden 2021-2024. De er de viktigste samlingene som NRHs lokalavdeling gjennomfører for kompetanseheving og vedlikehold av hundeekvipasjenes ferdigheter. Den har nå fått navnet Kiwanis Hundeførersamling pga pengestøtten fra divisjon Viken.

 

Norske Redningshunder (NRH) er en humanitær organisasjon (ca. 1600 medlemmer) som trener opp redningshunder og hundeførere til innsats i den frivillige redningstjenesten i Norge. Lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum hadde pr. siste årsskifte 25 hundeekvipasjer for ettersøkning i operativ tjeneste samt 2 lavine-ekvipasjer og 3 katastrofeekvipasjer.  I 2020 deltok de i 26 oppdrag i sitt beredskaps-område. Oppdrag kan spenne over alt fra f.eks. søk etter barn og voksne turgåere, mentalt syke og suicidale til redningsoppdrag ifm. katastrofer.

 

Representanter for klubbene i Viken ble invitert til årets Kiwanis Hundeførersamling som fant sted 09.10.-10.10.2021 i Kongsberg. Undertegnede og presidenten i tidligere KC Byrgin, Gunnhild Hauglund, deltok 09.10.2021.

Selve basen for samlingen var Søstrene Storaas hotell i Jondalen. Her ble første del av samlingen gjennomført med bl.a. teorigjennomgang og oppfrisking av tidligere lærdom. Før selve den faglige delen fikk undertegnede en halvtime til å fortelle de 26 hundeførerne som var til stede, om Kiwanis og vårt arbeide og innsats. Det var en meget lydhør og interessert forsamling som ikke minst ville høre mest mulig om Kiwanisdukken! Det var veldig hyggelig og ansporer til oppfølging. Vi fikk også solgt noen dukkepins.

 

 

 

Etter lunsj dro vi ned til Bergverksmuseet i Kongsberg. Her ble vi presentert for en veltrent rednings-hund og hans eier, Tommy Henriksen, som skulle vise hundens ferdigheter. Om vi ble imponert? Ja, det skal være visst! Helt utrolig å se hvor raskt og effektivt hunden løste søkeoppdraget sin.

 

 

 

 

 

Han skulle først finne to ting som tilhørte en «bortkommet», for deretter å lete etter den bortkom-mende. Et lite lommetørkle som tilhørte vedkommende, var alt han fikk å lukte på før han satte i gang. Det ble en systematisk leting i et høyt tempo over et stort gressområde med masse små, lave busker og høye trær. Etter kort tid var tingen funnet – en liten flettet kurv. Ting nummer to, en ytterjakke, fant han like raskt.

Å finne den bortkomne var en større utfordring. Han lå gjemt i en liten krattskog inntil en murbygning hvor luft innenfra bygget strømmet ut over ham fra ventilasjonsanlegget i bygget. Her ble det mange lukter for hunden. Men hunden hadde tydelig en meget god luktesans, for det tok ikke mange minuttene før han hadde funnet den bortkomne!

 

 

 

Vi to representantene for divisjon Viken hadde en meget hyggelig dag i Kongsberg sammen med redningshundene og deres eiere og fikk et godt innblikk i alt arbeidet som ligger bak at en hund blir godkjent som redningshund. Og dessuten det daglige vedlikeholdet som skal til både for hund og eier for at ekvipasjen skal være godt skikket til operativt redningsarbeid til enhver tid.

Det er et flott arbeide disse hundeeierne utfører på frivillig basis og som kan komme oss alle til gode, uansett alder og fysikk. De er derfor vel verdt å støtte!

Helge Bagøien

VG Viken 2020-2022