Kiwanisnytt nr 4 – 2020-21

Her er nummer 4 for inneværende kiwanisår.

Her er mye fra årets konvent men også andre ting som har foregått rundt om.

Kiwanisnytt_04_20-21

Du finner dette og alle tidligere nr under Kiwanisnytt i høre kolonne.