Kiwanisnytt nr 3 2020-21

Her er nummer 3 for inneværende kiwanisår.

Det skjer ting selv i koronatider.

Her er sommerlektyre for kiwanianere  – og andre.

Kiwanisnytt 03 20-21

Du finner denne og tidligere utgaver i høyre kolonne.