Klubbene i Divisjon Viken sitt påskeprosjekt

Påskeprosjektet 2021 i divisjon Viken:
200 000 kr til Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum.

I likhet med påsken 2020 samlet også i år de fire Kiwanisklubbene i Viken seg om et felles påskeprosjekt.

 

Noen av aktørene samlet i forbindelse med undertegning av «samarbeidsavtale» mellom Kiwanis divisjon Viken og NRH/FORF. Fra venstre Gunnhild Hauglund president i KC Byrgin, Bente Asphaug leder av FORF og Lasse Bjørn Rossing distriktsleder NRH.

Etter ide og forslag fra sekretæren i KC Byrgin, Karen Margrete Iversen, ble klubbene enige om å støtte arbeidet til lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum av Norske Redningshunder (NRH). Dette ble en realitet ikke minst pga at lederen i Frivillige Organisa-sjoner Redningsfaglige Forum, Bente Asphaug, tidligere hadde holdt et foredrag i KC Byrgin og fortalt om den flotte og viktige samfunnsinnsatsen som bl.a. redningshunder og deres hundeførere utfører.

Norske Redningshunder (NRH) er en humanitær organisasjon (ca. 1600 medlemmer) som trener opp redningshunder og hundeførere til innsats i den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonens lokalavdeling i vårt distrikt (ca. 125 medlemmer) støtter rednings-tjenesten i Oslo politidistrikt med ekvipasjer av høyest mulig kvalitet. Organisasjonen skal også bistå nabodistriktene med ressurser når de har behov for dette og organisasjonens ressurser er disponible.

Lokalavdelingen hadde pr. siste årsskifte 25 hundeekvipasjer for ettersøkning i operativ tjeneste samt 2 lavineekvipasjer og 3 katastrofeekvipasjer.  I 2020 deltok de i 26 oppdrag i sitt beredskapsområde. Den største mengden oppdrag var å lete etter demente og suicidale. Denne kategori oppdrag har gått ned, mens søk etter turgåere og mentalt syke har vist økning.

Klubbenes bevilgede beløp på i alt 200 000 kr skal dekke NRHs årlige utgift på 50 000 kr i fireårsperioden 2021-2024 til hundeførersamling som arrangeres i september måned. KC Oslo, KC Oslo St. Hallvard og KC Oslo Syd har gitt til sammen 50 000 kr. til dekning av utgiftene for hundeførersamlingen i år. KC Byrgin har gitt 150 000 kr som dekker utgiftene for samlingene de tre etterfølgende år.

Hundeførersamlingen er den viktigste samlingen for kompetanseheving og vedlikehold av hundeekvipasjenes ferdigheter som NRHs lokalavdeling har. Her samles alle godkjente hundeførere sammen med instruktører og beredskaps-/operativ ledelse. Representanter for politiet i distriktet kan også være til stede hvis det er et spesielt moment som skal trenes. Fokus er bl.a. på hva ekvipasjene er gode på, hva som må trenes mere på og hva de må lære av nye ting for å bli enda bedre. Det drives ikke direkte med mental trening, men hundeførerne blir trent/forberedt på elementer som skal hjelpe dem i situasjoner som kan være mentalt belastende. De fleste leteaksjonene foregår på kveld eller natt, og hundeførerne går som regel alene med hunden sin og må derfor stole på seg selv og de beslutninger hun/han gjør.

 Hundeførersamlingen får nå navnet Kiwanis hundeførersamling så lenge Kiwanisklubber sponser den. Representanter for Kiwanisklubbene får anledning til å være til stede på samlingene og kan da ha mulighet til å fortelle om Kiwanis. Kiwanis vil også bli omtalt på NRHs hjemmesider på nettet og på deres Facebooksider.  

Tekst og foto: Helge Bagøien VG Viken 2020-2021