Oddvar Hegge til minne

Det er med sorg å høre at Oddvar, et aktivt medlem i Kiwanis Club Oslo gjennom 40 år, døde 1.januar 2021 på Ullevål sykehus 88 år gammel.
Foruten å ha deltatt i en rekke av klubbens komiteer var han president i klubben 1990-1991 og 2002-2003. Han har videre vært viseguvernør for Kiwanis Divisjon Viken.
Han var sterkt engasjert i klubbens humanitære arbeide.  Han deltok i fra starten av i sitt medlemskap, i klubbens arbeide ved Torshov offentlige skole for evneveike. Dette besto bl.a. å arrangere juletrefester og andre aktiviteter for barna.
Det meste av innsatsen ble etter hvert i Torshovskorpset, som også ble en spore for andre tilsvarende korps. Etter Roger Tohjes død ble det opprettet et fond knyttet til korpset. Oddvar ble styremedlem på vegne av Kiwanis District Norden, inntil fondet ble oppløst i 2012.
Oddvar var en varm og omtenksom person. Han husket bl. a på enkene etter avdøde medlemmer, og påså at de ble invitert og fikk skyss til å delta i åpne arrangementer i klubbens regi.

Oddvar vil bli sterkt savnet blant Kiwanis Club Oslos medlemmer.

Rolf