Kiwanisnytt nr 4 2019-20 er her

Nytt nummer av Kiwanisnytt

Siste i dette Kiwanisåret, selv med pandemien hengende over skjer det en god del.
Rapport fra årets spesielle årsmøte og konvent

Kiwanisnytt nr 4

Du finner dette og alle tidligere nr av Kiwanisnytt i høyre kolonne.