«Koronasituasjonens» innvirkning på aktiviteten i klubben fremover.

Tentative datoer for klubbmøter før sommeren er 19.05.2021 og 16.06.2021.
Begge dager er det nettmøter som starter kl. 18.00

Det blir divisjonsmøte på nett i Viken i løpet av mai.
Dato kommer senere.

Ovenstående oppdateres fortløpende i henhold til nye opplysninger.