«Koronasituasjonens» innvirkning på aktiviteten i klubben fremover.

Første klubbmøte etter sommeren blir torsdag 26.08.2021.
Det kombineres med divisjonsmøte.