Ett av KC Oslos trofaste medlemmer, Per John Syvertsen, døde onsdag 26.08.2020.

Per John har vært medlem i KC Oslo siden 31.03.1989 og helt til han døde. Han var meget aktiv i klubben både på møter og i prosjekt helt til sykdom rammet ham for noen år tilbake. Per John var president i klubben i 2001-2002.

Vi opplevde Per John som et meget engasjert, positivt og optimistisk menneske – selv da han etter hvert ble preget av sykdom. Ett av de mange gode minnene vi har, er tidligere julemøter i klubben da det ble fast tradisjon at han leste Jule-evangeliet for oss.

Per John vil bli savnet av KC Oslo.