Populært påskeprosjekt i divisjon Viken

Påskegaver fra klubbene i Viken til sykehjem i nærområdet

Med bakgrunn i ide og flott initiativ fra Øistein Klemp i KC Oslo har de fire klubbene i divisjon Viken nå kjøpt inn nettbrett og delt ut til fire sykehjem i nærområdet sitt.

 

Øistein overleverer til Janette Medalen

Øistein overleverer til Janette Medalen, Madserudhjemmet

 

 

Tanken bak dette «Påskeprosjektet» er å gi beboerne på sykehjem mulighet til å kunne kommunisere med sine slektninger og venner spesielt i disse tider hvor koronavirus bl.a. medfører at de ikke kan få komme på besøk.

KC Oslo overleverte 07.04.2020 tre nettbrett til Madserudhjemmet ved Frognerparken i Oslo. Gleden var meget stor hos representanten for hjemmet, Janette Medalen, som tok imot tre brett fra klubben – ett brett til hver av de tre avdelingene i Madserudhjemmet.
Tydelig at dette var en svært kjærkommen påskegave!

 

 

Øistein overleverer til Liv Andreassen, Ellingsrudhjemmet

 

På bakgrunn av info fra Øistein om prosjektet reagerte de tre andre klubbene i divisjonen raskt og foretok innkjøp av i alt 12 nettbrett. Brettene fordelte de til sine respektive «besøkshjem», Gullhaug i Bærum, Kantarellen i Oslo syd og Ellingsrudhjemmet i Oslo nord.

 

Øistein har nå også sendt ut oppfordring til alle viseguvernørene i Norden om at det settes i gang slike prosjekt i deres divisjoner!

 

 

 

President Gunnhild i KC Byrgin overleverer til representant for Gullhaug, Rigmor

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter har også fått nettbrett