Historie skrives

Historisk presidentskifte i Kiwanis Club Oslo.

 

Avtroppende president Stig Bjorstad ønsker påtroppende president Lolita Hoyer lykke til.

 

Helt siden Nordens første kiwanisklubb, KC Oslo, ble organisert 10. januar 1964 har klubben bare hatt mannlige presidenter. Dette ble det imidlertid en forandring på nå i høst. Klubben fikk da sin første kvinnelige president, Lolita Hoyer. Hun tiltrådte vervet på klubbmøtet 03.10.2019.