Kiwanisklubber i Viken sammen på «salgs- og PR-stønt»

Etter initiativ fra viseguvernøren i Viken, Øistein Klemp, deltok medlemmer i KC Oslo og KC Oslo Syd på KC Byrgin sitt tradisjonelle Julemarked i Sandvika storsenter i Bærum lørdagene 24.11. og 01.12.2018.
Her ble det bl.a. solgt hjemmebakte kaker, strikkede gensere, votter og skjerf – og i tillegg Kiwanisdukkepins.

 

Dette julemarkedet har vært og er en relativt betydelig inntektskilde for KC Byrgin med salg på mellom 14 000 kr og 18 000 kr hver jul. Samtidig har aktiviteten både en fin sosial side og ikke minst en viktig PR-side.

Denne gangen ble både Kiwanis og Kiwanisdukken bra eksponert ved hjelp av plakater, roll-ups samt mange godt synlige eksemplarer av dukken både på bord og på vegger! Dessuten ble dukken muntlig markedsført i forbindelse med salget av dukkepins. I alt ble det solgt ca. 50 pins de to dagene.

Til tross for at de fleste kundene på senteret hadde det travelt og til dels hastet forbi oss, var det gledelig mange som stoppet opp og mottok informasjon om Kiwanis generelt og om dukken spesielt.

Dette var første gangen flere klubber i Viken var sammen om et slikt arrangement. Ut fra de positive erfaringene vi høstet nå, blir det neppe siste gang!

 

Tekst og foto: Helge Bagøien KC Oslo