KIWANIS NYHETER

Velkommen til vårt nettsted

Club Oslo logo

Hvem og hva er KIWANIS?

KIWANIS er en 100 år gammel internasjonal humanitær serviceorganisasjon av frivillige. I alt ca. 600 000 aktive kvinner, menn, barn og unge rundt om i mer enn 80 land i hele verden som aktivt arbeider for barn, unge, eldre og funksjonshemmede. KIWANIS skaffer midler gjennom arbeid og diverse aksjoner.
I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe hvor virkelig behov er til stede og konsentrerer derfor innsatsen sin her på områder stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte. 

Litt om KIWANIS CLUB OSLO:

KIWANIS CLUB OSLO ble organisert i januar 1964 som den første Kiwanisklubb i Norden. Kiwanis Club Oslo er en åpen klubb hvor alle som ønsker det er velkomne som medlemmer. Den har sine fjortendaglige klubbmøter i Madserudhjemmet, Madserud allé 35, 0274 Oslo.
På klubbmøtene har vi bl.a. interessante eksterne og interne foredragsholdere, eller vi arbeider med prosjektene våre. Klubben har pr. i dag bl.a. følgende lokale prosjekt: Torshovkorpset, støtter Norske Redningshunder distrikt Oslo. Asker og Bærum, hyggekvelder på Madserudhjemmet for beboerne, jazzkvelder på Schafteløkka, Frogner, for eldre i nærmiljøet her og Kiwanisdukken (terapidukke for barn som benyttes i helsevesenet).
Av nasjonale prosjekt deltar klubben i Burn Camp (sponsor for sommerleir for brannskadde barn og ungdom) og Mental Helse Ungdom (sponsor for sommer-leirer for ungdom med psykiske problemer).

Har du lyst til å være med og gjøre noe positivt for lokalsamfunnet ditt?
Ta kontakt med KIWANIS CLUB OSLO:
oslo@kiwanis.no

Klubbene i Vikens felles juleprosjekt

Klubbene i divisjon Viken gjennomførte også i 2021 et felles juleprosjekt. 

Klubbene i Viken hadde sist jul et juleprosjekt i likhet med julen 2020 til tross for at antallet klubber har blitt redusert fra fire til to. Prosjekt- og innsatsvilje var imidlertid minst like stor nå som forrige gang. De to klubbene bevilget til sammen 35 000 kr til «matkort»mm til vanskeligstilte familier. KC Oslo delte i tillegg ut ca. 225 «Olabukser» til vanskeligstilte gjennom Frelsesarmeen i Bærum og Fattighuset i Oslo.
Helge Bagøien

Les mer »

KC Oslo på besøk på Ellingsrudhjemmet

Stor var spenningen når vi nå nylig kunne besøke Ellingsrudhjemmet i Oslo etter langt fravær pga pandemien og nedstengt sykehjem pga smitte risiko. 35 beboere hadde møtt opp da Kiwanis Club Oslo hadde invitert til hyggelig sammenkomst med kake, kaffe, sherry og twist. Musikk hadde vi også skaffet og beboerne og ansatte var meget fornøyd med morsom underholdningen og musikk. Alt var dekket til for en hyggelig og fin aften og venneforeningen til sykehjemmet hjalp også til med servering. Marit Warme og Øistein Klemp fra Kiwanis Club Oslo var meget fornøyd etter besøket på sykehjemmet og vi kommer gjerne igjen.

Øistein Klemp

Kiwanisnytt nr 1 2021-22

Julenummer

Her er det mye julestoff, men også mange andre saker og ting som har foregått rundt om.

Kiwanisnytt nr 1

Klubbmøter og divisjonsmøter fremover

Juletrefesten på Skui, Bærum, i begynnelsen av januar 2022 er AVLYST

Torsdag 27.01.2022 klubbmøte kl 1830 på Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.

Divisjonsmøter i resten av inneværende administrasjonsår, 2021-2022, blir forutsetningsvis som følger:
Torsdag 27.01.2022 kl 1915 på Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 05.05.2022 kl 1900 på Madserudhjemmet
Torsdag 25.08.2022 kl 1900 på Madserudhjemmet

Veldig trivelig musikk-kveld på Madserudhjemmet!

Torsdag 02. desember 2021 kunne Kiwanis Club Oslo endelig arrangere musikkveld igjen for beboerne på Madserudhjemmet i Oslo etter «koronapause» på nesten 2 år. Les mer »

Flott «Kiwanis Festkonsert 2021» i Horten

Lørdag 13. november 2021 arrangerte de tre Kiwanisklubbene i Horten (KC Horten, KC Horten Freia og KC Åsgårdstrand) for 21. gang Kiwanis Festkonsert med Kongelige Norske Marines musikkorps. Konserten er en gave fra klubbene til eldre, uføre og utviklingshemmede i lokalområdet samt ledsagere.

Les mer »

Kiwanis Hundeførersamling 09.10.-10.10 2021

Kiwanis Hundeførersamling på Kongsberg

Kiwanisklubbene i Viken hadde også i år et felles påskeprosjekt. Klubbene ga da 200 000 kr i støtte til arbeidet som lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum av Norske Redningshunder (NRH) utfører. Pengene skal dekke deres utgifter til årlige hundeførersamlinger i fireårsperioden 2021-2024. De er de viktigste samlingene som NRHs lokalavdeling gjennomfører for kompetanseheving og vedlikehold av hundeekvipasjenes ferdigheter. Den har nå fått navnet Kiwanis Hundeførersamling pga pengestøtten fra divisjon Viken. Les mer »

Meget hyggelig jazzkveld på Schafteløkka

Etter nesten to års opphold pga Pandemien, arrangerte KC Oslo torsdag 04. november 2021 nok en gladjazzkveld på Frogner Seniorsenter på Schafteløkka med Odeon Jazz Quintet. Bra besøk med ca. 35 oppmøtte Frognerbeboere til tross for at Pandemien har begynt å blomstre opp igjen!

 

 

Les mer »

Klubbene i Divisjon Viken sitt påskeprosjekt

Påskeprosjektet 2021 i divisjon Viken:
200 000 kr til Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum.

I likhet med påsken 2020 samlet også i år de fire Kiwanisklubbene i Viken seg om et felles påskeprosjekt. Les mer »

Organisasjonskomiteen forslag

Forslag til ny organisasjonsmodell for Kiwanis District Norden.

Forslaget skal behandles på årsmøtet til høsten

Forslaget som pdf-fil

Forslaget som PowerPoint (krever PP installert)

Brev fra Guvernør datert 20.mars – Fremdriftsplan