KIWANIS NYHETER

Velkommen til vårt nettsted

Club Oslo logo

Hvem og hva er KIWANIS?

KIWANIS er en 100 år gammel internasjonal humanitær serviceorganisasjon av frivillige. I alt ca. 600 000 aktive kvinner, menn, barn og unge rundt om i mer enn 80 land i hele verden som aktivt arbeider for barn og unge, men også for andre grupper når det er aktuelt. KIWANIS skaffer midler gjennom arbeid og diverse aksjoner.
I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe hvor virkelig behov er til stede og konsentrerer derfor innsatsen sin her på områder stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte. 

Litt om KIWANIS CLUB OSLO:

KIWANIS CLUB OSLO ble organisert i januar 1964 som den første Kiwanisklubb i Norden. Kiwanis Club Oslo er en åpen klubb hvor alle som ønsker det er velkomne som medlemmer. Den har sine fjortendaglige klubbmøter i Frogner seniorsenter, Zahlkasserer Schafts Plass 3, 0267 Oslo.
På klubbmøtene har vi bl.a. interessante eksterne og interne foredragsholdere, eller vi arbeider med prosjektene våre. Klubben har pr. i dag bl.a. følgende lokale prosjekt: Torshovkorpset, juletrefest for handykappede, Kiwanis Hundeførersamling Norske Redningshunder distrikt Oslo, Asker og Bærum, Kiwanis Cup Hasle/Løren, hyggekvelder på Madserudhjemmet for beboerne, jazzkvelder på Schafteløkka, Frogner, for eldre i nærmiljøet her og Kiwanisdukken (terapidukke for barn som benyttes i helsevesenet).
Av nasjonale prosjekt deltar klubben i Burn Camp (sponsor for sommerleir for brannskadde barn og ungdom) og Mental Helse Ungdom (sponsor for sommer-leirer for ungdom med psykiske problemer).

Har du lyst til å være med og gjøre noe positivt for lokalsamfunnet ditt?
Ta kontakt med KIWANIS CLUB OSLO:
oslo@kiwanis.no

Hjelp til Tyrkia

Jordskjelvtragedien i Tyrkia og Syria – KC Oslo har bevilget NOK 20 000.

På klubbmøte 09.02.2023 behandlet KC Oslo spørsmål om støtte til Tyrkia ifm. jordskjelvene der. Det ble da enstemmig vedtatt å bevilge NOK 10 000.
Kiwanis Club Oslo har gitt ytterligere 10 000 kr. I alt har dermed klubben nå gitt 20 000 kr til jordskjelvrammede i Tyrkia.

Les mer »

Klubbmøter og divisjonsmøter

Klubbmøter og divisjonsmøter frem til sommeren

Klubbmøte
Torsdag 23.03.2023 kl. 1830 Klubbmøte prosjekter Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 20.04.2023 kl. 1830 Klubbmøte klubbsaker Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 04.05.2023 kl. 1700 Klubbmøte og jazzkveld Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 01.06.2023 kl. 1830 Klubbmøte m foredrag v/Shahid Rasool på Frogner Seniorsenter, Schafteløkka.
Torsdag 15.06.2023 kl. 1700? Sesongavslutning før sommerferien.

Finnes også i kalender i høyre marg.

Juletrefest på Skui grendehus

KC Oslo arrangerte juletrefest for Haug skoles musikkorps, Dissimilis og ViVil i Skui grendehus, Bærum 11.01.2023.

Onsdag 11. januar i år fra kl. 18.00 til i 20.30-tiden arrangerte KC Oslo juletrefest for medlemmene i Haug skoles musikkorps, Dissimilis og ViVil. Det ble ordnet og dekt 18 bord til 169 personer i hovedsalen og et tilstøtende rom på Skui grendehus. Les mer »

KC Oslo – omtale av klubbens juleprosjekt


Kiwanis Club Oslos juleprosjekt 2022 – 25 000 kr i matkort til vanskeligstilte.

Også i år bestemte klubben seg for å gjennomføre juleprosjekt rettet mot vanskeligstilte grupper av enslige, barnefamilier og eldre. Les mer »

Kiwanisnytt nr 1 2022-23 er her

Her er Kiwanisnytt nr. 1 for Kiwanisåret 2022 – 2023

Les bladet her:Kiwanisnytt_01_22-23

Her er julestoff, minneord, hilsener og artikler om Kiwanisarbeidet. Masse stoff fra årets Kiwanis festkonsert i Horten, fra aktiviteten rundt om og prosjekter og virksomhet i klubbene.

Her er 24 sider for lesning mens man senker skuldrene i disse travle førjulstider..

Se og les!

Du finner dette og tidligere nummer under Kiwanisnytt i høyremarg.

GOD JUL ØNSKES ALLE VÅRE LESERE!

Julemøte 15.desember 22

Meget hyggelig julemøte 15.12.2022 på Hiltonåsen i Bærum.

Torsdag 15.12.2022 hadde vi julemøte hjemme hos Gunnhild Hauglund i Bærum. Les mer »

Jazz-kveld på Schafteløkka

Torsdag 01. desember 2022 arrangerte KC Oslo igjen en av sine tradisjonelle jazzkvelder på Frogner Seniorsenter. Også denne gangen var det Odeon Jazz Quintet som spilte. Dessverre hadde det oppstått en del misforståelser rundt arrangementet. Bl.a. skulle det ha blitt sagt at konserten var avlyst. Alt dette medførte at publikumsoppmøtet var meget dårlig. Bare 10 tilhørere kom!!  Les mer »

Kiwanis festkonsert i Horten

Representanter fra KC Oslo på «Kiwanis Festkonsert»

Fredag 18. november 2022 arrangerte de tre Kiwanisklubbene i Horten og Åsgårdstrand nok en gang Kiwanis Festkonsert.
Konserten er en gave fra klubbene til eldre, uføre og utviklings-hemmede i lokalområdet samt ledsagere og familie. Den fant sted i storsalen i Bakkenteigen kulturhus på Universitetet i Horten.

Les mer »

Kiwanis deltakelse i Torshovkorpset Oslo sitt 50-årsjubileum

Kiwanis Club Oslo har i mange år hatt god kontakt med Torshovkorpset, og det var med stor glede vi fikk invitasjon til 50-års jubileet deres.
Kiwanis Club Oslo ble opptatt av hva vi kunne hjelpe korpset med. Økonomisk støtte var naturlig. Arbeidet ble satt i gang, og en sjekk på kr. 50.000 ble et bra resultat.

Da også Kiwanis Norden ville gi det samme beløpet – ble det en bra sjekk.
Les mer »

Sommeravslutning 2022

KC Oslos sommeravslutning 16.06.2022

Tekst og bilder: Helge

Klubbens siste møte før sommeren ble gjennomført 16. juni på Herregårdskroa i Frognerparken. Gunnhild som er klubbens festkomite, hadde valgt ut stedet. Hyggelig å kunne møtes også på et annet sted enn i de vanlige klubblokalene.

Les mer »