KIWANIS NYHETER

Velkommen til vårt nettsted

Club Oslo logo

Hvem og hva er KIWANIS?

KIWANIS er en 100 år gammel internasjonal humanitær serviceorganisasjon av frivillige. I alt ca. 600 000 aktive kvinner, menn, barn og unge rundt om i mer enn 80 land i hele verden som aktivt arbeider for barn og unge, men også for andre grupper når det er aktuelt. KIWANIS skaffer midler gjennom arbeid og diverse aksjoner.
I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe hvor virkelig behov er til stede og konsentrerer derfor innsatsen sin her på områder stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte. 

Litt om KIWANIS CLUB OSLO:

KIWANIS CLUB OSLO ble organisert i januar 1964 som den første Kiwanisklubb i Norden. Kiwanis Club Oslo er en åpen klubb hvor alle som ønsker det er velkomne som medlemmer. Den har sine fjortendaglige klubbmøter i Madserudhjemmet, Madserud allé 35, 0274 Oslo.
På klubbmøtene har vi bl.a. interessante eksterne og interne foredragsholdere, eller vi arbeider med prosjektene våre. Klubben har pr. i dag bl.a. følgende lokale prosjekt: Torshovkorpset, juletrefest for handykappede, Kiwanis Hundeførersamling Norske Redningshunder distrikt Oslo, Asker og Bærum, Kiwanis Cup Hasle/Løren, hyggekvelder på Madserudhjemmet for beboerne, jazzkvelder på Schafteløkka, Frogner, for eldre i nærmiljøet her og Kiwanisdukken (terapidukke for barn som benyttes i helsevesenet).
Av nasjonale prosjekt deltar klubben i Burn Camp (sponsor for sommerleir for brannskadde barn og ungdom) og Mental Helse Ungdom (sponsor for sommer-leirer for ungdom med psykiske problemer).

Har du lyst til å være med og gjøre noe positivt for lokalsamfunnet ditt?
Ta kontakt med KIWANIS CLUB OSLO:
oslo@kiwanis.no

Jazzkveld på Frogner

Vellykket jazz-kveld med Odeon Jazz Quintet

 

på Frogner Seniosenter 28.april.

 

Referat bak lenken under:

KC Oslo – Odeon Jazz Quintet

Divisjon Viken sitt påskeprosjekt i 2022

13 000 kr som hjelp til barn og unge i Ukraina.

Også i forbindelse med påsken i år i likhet med de to foregående år, har klubbene i divisjon Viken gjennomført et felles påskeprosjekt.

Pga krigssituasjonen i Ukraina bestemte klubbene denne gang seg for å hjelpe barn og unge i dette landet.

Kiwanis Club Oslo og Kiwanis Club Oslo Syd har til sammen bevilget 13 000 kr som hjelp og støtte til formålet. Den humanitære situasjonen for befolkningen og ikke minst for de yngste slik vi ser den daglig gjennom massemedia, gjør ubeskrivelig vondt.

Klubbenes bidrag er sendt Kiwanis District Nordens fond ((SKCFN).

Klubbmøter og divisjonsmøter fremover

Torsdag 02.06.2022 kl 1900 klubbmøte på Frogner Seniorsenter.
Torsdag 16.06.2022 klubbens sommeravslutning kl 1700 på Herregårdskroa, Frognerparken.

Divisjonsmøter i resten av inneværende administrasjonsår, 2021-2022, blir forutsetningsvis som følger:
Torsdag 25.08.2022 kl 1900 på Frogner Seniorsenter.

Klubbene i Vikens felles juleprosjekt

Klubbene i divisjon Viken gjennomførte også i 2021 et felles juleprosjekt. 

Klubbene i Viken hadde sist jul et juleprosjekt i likhet med julen 2020 til tross for at antallet klubber har blitt redusert fra fire til to. Prosjekt- og innsatsvilje var imidlertid minst like stor nå som forrige gang. De to klubbene bevilget til sammen 35 000 kr til «matkort»mm til vanskeligstilte familier. KC Oslo delte i tillegg ut ca. 225 «Olabukser» til vanskeligstilte gjennom Frelsesarmeen i Bærum og Fattighuset i Oslo.
Helge Bagøien

Les mer »

KC Oslo på besøk på Ellingsrudhjemmet

Stor var spenningen når vi nå nylig kunne besøke Ellingsrudhjemmet i Oslo etter langt fravær pga pandemien og nedstengt sykehjem pga smitte risiko. 35 beboere hadde møtt opp da Kiwanis Club Oslo hadde invitert til hyggelig sammenkomst med kake, kaffe, sherry og twist. Musikk hadde vi også skaffet og beboerne og ansatte var meget fornøyd med morsom underholdningen og musikk. Alt var dekket til for en hyggelig og fin aften og venneforeningen til sykehjemmet hjalp også til med servering. Marit Warme og Øistein Klemp fra Kiwanis Club Oslo var meget fornøyd etter besøket på sykehjemmet og vi kommer gjerne igjen.

Øistein Klemp

Kiwanisnytt nr 1 2021-22

Julenummer

Her er det mye julestoff, men også mange andre saker og ting som har foregått rundt om.

Kiwanisnytt nr 1

Veldig trivelig musikk-kveld på Madserudhjemmet!

Torsdag 02. desember 2021 kunne Kiwanis Club Oslo endelig arrangere musikkveld igjen for beboerne på Madserudhjemmet i Oslo etter «koronapause» på nesten 2 år. Les mer »

Flott «Kiwanis Festkonsert 2021» i Horten

Lørdag 13. november 2021 arrangerte de tre Kiwanisklubbene i Horten (KC Horten, KC Horten Freia og KC Åsgårdstrand) for 21. gang Kiwanis Festkonsert med Kongelige Norske Marines musikkorps. Konserten er en gave fra klubbene til eldre, uføre og utviklingshemmede i lokalområdet samt ledsagere.

Les mer »

Kiwanis Hundeførersamling 09.10.-10.10 2021

Kiwanis Hundeførersamling på Kongsberg

Kiwanisklubbene i Viken hadde også i år et felles påskeprosjekt. Klubbene ga da 200 000 kr i støtte til arbeidet som lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum av Norske Redningshunder (NRH) utfører. Pengene skal dekke deres utgifter til årlige hundeførersamlinger i fireårsperioden 2021-2024. De er de viktigste samlingene som NRHs lokalavdeling gjennomfører for kompetanseheving og vedlikehold av hundeekvipasjenes ferdigheter. Den har nå fått navnet Kiwanis Hundeførersamling pga pengestøtten fra divisjon Viken. Les mer »

Meget hyggelig jazzkveld på Schafteløkka

Etter nesten to års opphold pga Pandemien, arrangerte KC Oslo torsdag 04. november 2021 nok en gladjazzkveld på Frogner Seniorsenter på Schafteløkka med Odeon Jazz Quintet. Bra besøk med ca. 35 oppmøtte Frognerbeboere til tross for at Pandemien har begynt å blomstre opp igjen!

 

 

Les mer »