KIWANIS NYHETER

Velkommen til vårt nettsted

Club Oslo logo

Hvem og hva er KIWANIS?

KIWANIS er en 100 år gammel internasjonal humanitær serviceorganisasjon av frivillige. I alt ca. 600 000 aktive kvinner, menn, barn og unge rundt om i mer enn 80 land i hele verden som aktivt arbeider for barn, unge, eldre og funksjonshemmede. KIWANIS skaffer midler gjennom arbeid og diverse aksjoner.
I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe hvor virkelig behov er til stede og konsentrerer derfor innsatsen sin her på områder stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte. 

Litt om KIWANIS CLUB OSLO:

KIWANIS CLUB OSLO ble organisert i januar 1964 som den første Kiwanisklubb i Norden. Kiwanis Club Oslo er en åpen klubb hvor alle som ønsker det er velkomne som medlemmer. Den har sine fjortendaglige klubbmøter i Madserudhjemmet, Madserud allé 35, 0274 Oslo.
På klubbmøtene har vi bl.a. interessante eksterne og interne foredragsholdere, eller vi arbeider med prosjektene våre. Klubben har pr. i dag bl.a. følgende lokale prosjekt: Torshovkorpset, støtter Norske Redningshunder distrikt Oslo. Asker og Bærum, hyggekvelder på Madserudhjemmet for beboerne, jazzkvelder på Schafteløkka, Frogner, for eldre i nærmiljøet her og Kiwanisdukken (terapidukke for barn som benyttes i helsevesenet).
Av nasjonale prosjekt deltar klubben i Burn Camp (sponsor for sommerleir for brannskadde barn og ungdom) og Mental Helse Ungdom (sponsor for sommer-leirer for ungdom med psykiske problemer).

Har du lyst til å være med og gjøre noe positivt for lokalsamfunnet ditt?
Ta kontakt med KIWANIS CLUB OSLO:
oslo@kiwanis.no

Kiwanis Hundeførersamling 09.10.-10.10 2021

Kiwanis Hundeførersamling på Kongsberg

Kiwanisklubbene i Viken hadde også i år et felles påskeprosjekt. Klubbene ga da 200 000 kr i støtte til arbeidet som lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum av Norske Redningshunder (NRH) utfører. Pengene skal dekke deres utgifter til årlige hundeførersamlinger i fireårsperioden 2021-2024. De er de viktigste samlingene som NRHs lokalavdeling gjennomfører for kompetanseheving og vedlikehold av hundeekvipasjenes ferdigheter. Den har nå fått navnet Kiwanis Hundeførersamling pga pengestøtten fra divisjon Viken. Les mer »

Meget hyggelig jazzkveld på Schafteløkka

Etter nesten to års opphold pga Pandemien, arrangerte KC Oslo torsdag 04. november 2021 nok en gladjazzkveld på Frogner Seniorsenter på Schafteløkka med Odeon Jazz Quintet. Bra besøk med ca. 35 oppmøtte Frognerbeboere til tross for at Pandemien har begynt å blomstre opp igjen!

 

 

Les mer »

Kiwanisnytt nr 4 – 2020-21

Her er nummer 4 for inneværende kiwanisår.

Her er mye fra årets konvent men også andre ting som har foregått rundt om.

Kiwanisnytt_04_20-21

Du finner dette og alle tidligere nr under Kiwanisnytt i høre kolonne.

Klubbmøter og divisjonsmøter fremover

02.12.2021 Musikkveld Madserud. Oppmøte kl 1700
16.12.2021 Julemøte Madserud kl 1800

Divisjonsmøter i resten av inneværende administrasjonsår, 2021-2022, blir forutsetningsvis som følger:
Torsdag 21.01.2022 kl 1900 på Madserudhjemmet
Torsdag 05.05.2022 kl 1900 på Madserudhjemmet
Torsdag 25.08.2022 kl 1900 på Madserudhjemmet

Klubbene i Divisjon Viken sitt påskeprosjekt

Påskeprosjektet 2021 i divisjon Viken:
200 000 kr til Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum.

I likhet med påsken 2020 samlet også i år de fire Kiwanisklubbene i Viken seg om et felles påskeprosjekt. Les mer »

Organisasjonskomiteen forslag

Forslag til ny organisasjonsmodell for Kiwanis District Norden.

Forslaget skal behandles på årsmøtet til høsten

Forslaget som pdf-fil

Forslaget som PowerPoint (krever PP installert)

Brev fra Guvernør datert 20.mars – Fremdriftsplan

Klubbene i divisjon Viken sitt juleprosjekt 2020:

143 000 kr til vanskeligstilte familier og barn

For tredje gang i inneværende kalenderår har de fire klubbene i divisjon Viken samlet seg om et fellesprosjekt. Nå i desember måned gjennomføres en aksjon etter initiativ fra Øistein Klemp i KC Oslo for å hjelpe vanskeligstilte familier i Oslo og Bærum samt barn på Krisesenteret i Oslo, med å få en bedre og mer verdig jul.

Totalt har klubbene delt ut 143 000 kr i form av bl.a. innkjøpte julegaver og gavekort i matvarebutikk. Familiene har også fått Kiwanishandlenett ilagt julekort med hilsen og gode ønsker for julen fra Kiwanis, noe Kiwanisinfo, ransler til barn og labyrintspill mm. Les mer »

Digitalt årsmøte 4.september

Klubbdelegatene i divisjon Viken samlet under årsmøtet 04.09.2020

Etter enighet i siste divisjonsmøte i Viken, var delegatene til Kiwanis årsmøte 2020 samlet til felles innsats under årsmøtet 04.09.2020.

 

Les mer »

Populært påskeprosjekt i divisjon Viken

Påskegaver fra klubbene i Viken til sykehjem i nærområdet

Med bakgrunn i ide og flott initiativ fra Øistein Klemp i KC Oslo har de fire klubbene i divisjon Viken nå kjøpt inn nettbrett og delt ut til fire sykehjem i nærområdet sitt. Les mer »

Festkonsert

KC Oslo representert på «Kiwanis Festkonsert» i Horten.

Lørdag 12. oktober 2019 arrangerte de tre Kiwanisklubbene i Horten og Ågårdstrand for 20. gang Kiwanis Festkonsert. Konserten er en gave fra klubbene til eldre, uføre og utviklings-hemmede i lokalområdet samt ledsagere.

 

 

Les mer »