KIWANIS NYHETER

Velkommen til vårt nettsted

Club Oslo logo

Hvem og hva er KIWANIS?

KIWANIS er en 100 år gammel internasjonal humanitær serviceorganisasjon av frivillige. I alt ca. 600 000 aktive kvinner, menn, barn og unge rundt om i mer enn 80 land i hele verden som aktivt arbeider for barn, unge, eldre og funksjonshemmede. KIWANIS skaffer midler gjennom arbeid og diverse aksjoner.
I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe hvor virkelig behov er til stede og konsentrerer derfor innsatsen sin her på områder stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte. 

Litt om KIWANIS CLUB OSLO:

KIWANIS CLUB OSLO ble organisert i januar 1964 som den første Kiwanisklubb i Norden. Klubben har i de senere år hatt sine fjortendaglige klubbmøter i Frogner Seniorsenter på Schafteløkka. Flyttet nå til Madserudhjemmet, Madserud allé 35, 0274 Oslo.
På klubbmøtene har vi bl.a. interessante eksterne og interne foredragsholdere, eller vi arbeider med prosjektene våre. Klubben har pr. i dag bl.a. følgende lokale prosjekt: Jazzkvelder på Schafteløkka, hyggekvelder på Madserud sykehjem og Kiwanisdukken (terapidukke for barn som benyttes i helsevesenet).
Av nasjonale prosjekt deltar klubben i Burn Camp (sponsor for sommerleir for brannskadde barn og ungdom) og Mental Helse Ungdom (sponsor for sommer-leirer for ungdom med psykiske problemer).

Har du lyst til å være med og gjøre noe positivt for lokalsamfunnet ditt?
Ta kontakt med KIWANIS CLUB OSLO v/Stig N. Sandven Bjorstad, mobiltelefon 911 40 220.
oslo@kiwanis.no

Program for våren 2018 (revidert pr 7.april)

Her kan du se møteprogrammet for våren 2018.
Kalenderen i høyre marg er også oppdatert for våren.

KC Oslo program 2018 2018.0218

 

Trivelig jazzkveld

KC Oslo arrangerte torsdag 5.april 2018 igjen gladjazzkveld på Frogner Seniorsenter på Schafteløkka. Senteret var relativt bra besøkt av et musikkglad publikum

.

Les mer »

Kiwanisnytt nr 2 2017-18 er her

 

 

Kiwanisnytt nr 2  2017-18

Kiwanisnytt finner du også i høyre kolonne

TorshovKorpset i NRK

KONSERT MED TORSHOVKORPSET I NRK STORE STUDIO.

Søndag 18. mars 2018 var medlemmer i Kiwanis Club Oslo tilstede i Store Studio på Marienlyst i Oslo og hjalp til i forbindelse med Torshovkorpsets konsert. Les mer »

Juletrefest i Bærum 2018

Juletrefest for Haug musikkorps, Dissimilis og ViVil i Skui grendehus, Bærum 09.01.2018.

Les mer »

Førjulstreff hos KC Oslo

Klubbene i divisjon Viken samlet til førjulstreff hos KC Oslo

Mandag 20. november møttes 18 kiwanianere fra alle 5 klubbene i divisjon Viken til førjulstreff i KC Oslos tidligere klubblokale på Schafteløkka i Oslo. I alt var det 22 til stede medregnet 2 gjester som stod for bl.a. musikalske innslag samt en representant fra Junior Chamber International Oslo og et potensielt medlem i KC Oslo.

 

 

Les mer »

Topp stemning på Madserudhjemmet

Nitedalens Jazzband skapte topp stemning på Madserudhjemmet!

Over 40 beboere samt personale og tilstedeværende medlemmer i Kiwanis Club Oslo var 02.11.2017 samlet på Madserudhjemmet til «gladjazzkveld» med Nitedalens Jazzband. Les mer »

Bygdøy Allé dagen 10.juni 2017

JCI Oslo og KC Oslo

– «innertier» for samarbeidsprosjektet.

Lørdag 10.juni 2017 var det igjen Bygdøy Allé dag på Frogner.

Les mer »